Bezinning en Inspiratie

Bezinning en Inspiratie

Wanneer je al wandelend onderweg bent, of het nu een verre of een korte tocht betreft, dan loop je letterlijk even van je dagelijkse druk weg. Langzamerhand word je rustiger, je kijkt om je heen, je ziet en ervaart meer dan anders. Wandelen is bidden met je voeten, schreef iemand.

Al lopend heb je de tijd, àlle tijd om rond te kijken, iets of niets te denken, om je te bezinnen. Soms borrelen nieuwe ideeën naar boven.
De herberg biedt je enkele gevarieerde mogelijkheden aan ter bezinning en/of inspiratie.

Labyrint lopen

Labyrinten zijn al duizenden jaren oud en je vindt ze over de hele wereld verspreid.

Het lopen van de kronkelige wegen van een labyrint is voor velen een metafoor voor het eigen levenspad, vol verwachte én onverwachte wendingen.  Het is een vorm van loopmeditatie waarbij je je bezint op wat in jouw leven op dit moment belangrijk is. Het geeft je meer zicht op wat je wilt en op wat je tegen kunt komen.

In de middeleeuwen gold het lopen van het labyrint als vervanging van de pelgrimstocht naar Rome of Santiago. Dus, misschien is dit wel een kans voor jou……………………….

Behalve dat we het labyrint in de tuin van de herberg twee keer zullen lopen, besteden we ook aandacht aan de geschiedenis en de verspreiding van de vele labyrinten op de wereld.

Inschrijven Internationale labyrintdag

Inschrijven Lichtlabyrint

Op verhaal komen Pelgrimsherberg Kafarnaüm te Vessem

Op verhaal komen

Een weekend lang luisteren, wandelen en ontmoeten.

Voor mensen onderweg, in de breedste zin van het woord. Wandelaars, pelgrims, zoekers, twijfelaars, ouderen en jongeren. Wat is jouw verhaal?

Inschrijven Op Verhaal Komen

Biografiek, wandelen door je levensloop

Tijdens de workshop Wandelen door je levensloop ga je op zoek naar de rode draad in je leven.
De volgende vragen kunnen daarbij aan bod komen:
–   Welke thema’s kom je herhaaldelijk tegen?
–   Over welke gebeurtenis zou jij meer helderheid willen krijgen?

Vraag jezelf af: Wat was een keerpunt, een moment waarna het leven anders was dan daarvoor? Dat kan een betekenisvolle ontmoeting zijn, een verhuizing, een verandering van baan, een bepaalde ontdekking die je hebt gedaan, een bijzondere reis of een andere ervaring die indruk op je heeft gemaakt.

We doen dit aan de hand van verschillende werkvormen: Uitwisseling, schilderen of tekenen, schrijven. Het gaat daarbij niet om de kwaliteit van bijvoorbeeld de tekening maar om wat jij er zelf aan kunt ontdekken. Delen mag maar hoeft niet. We werken in een veilige en vertrouwde sfeer.

Er zijn momenten van stilte en het programma omvat ook een wandeling van een uur. Deze workshop is niet geschikt voor de verwerking van traumatische ervaringen.

Deze workshop wordt gegeven door:

Mariëlle Kirkels – biografisch coach (www.zichtopjeleven.nl )

Theo Coolen – pelgrim

Inschrijven Wandelen door je levensloop

 
 
Wandelen op je levenspad, Pelgrimsherberg Kafarnaüm in Vessem
Klank en stem dag Pelgrimsherberg Kafarnaüm

Klank- en stemdag

Deze dag is gericht op bezinning en meditatie door klank en mantra’s. We zullen eenvoudige herhalende meditatieve liederen zingen, waarbij het niet gaat om mooi of zuiver zingen, maar om door te zingen tot rust te komen en de eigen bezieling te voelen. Het gaat om korte stukjes tekst, soms maar een paar woorden, een enkele zin. Op een melodie die je gemakkelijk onthoudt. Denken is niet nodig. En dat schept ruimte om gewoon te zijn met de klank, met de samenzang, met de betovering van de herhaling en de soms wonderschone muziek die daaruit als vanzelf ontstaat.
Daarnaast werken we ook met klank (zonder melodie). Dat wil zeggen klank door de eigen stem en eenvoudige natuurlijke instrumenten, zoals ratelaars,  klankschalen, indianen drum etc. We gebruiken klank om uit te drukken wat in ons leeft en wat we naar de ander willen uitdrukken. Zonder regels improviseren we met de eigen stem en de instrumenten. Er is geen goed of fout, het is als een zoektocht waarbij we ons laten leiden door wat komt. Het is vaak wonderlijk wat er dan ontstaat.
Een onderdeel van de dag zal ook een klankconcert zijn.  Daarbij kun je ontspannen liggen en genieten waarbij wij als begeleiders met onze stem en instrumenten een “concertje geven”.
Advies: neem een  fleece-dekentje mee, zo kun je lekker ontspannen.

Voor de hele dag geldt : Er is geen verplichting, er is niets voorgeschreven dat je zou moeten doen, voelen of geloven.
Zo kunnen we ons openen voor de soms magische momenten waarop heelheid en éénheid voelbaar zijn.

Inschrijven klank- en stemdagen

Stilteweekend

In onze samenleving is stilte een schaars artikel aan het worden.
Zelfs lopend in het buitengebied is soms het gezoem van de snelweg te horen. Wat doet stilte met je? Wat komt er dan bij je boven?

In de maand van de stilte, januari, organiseren we een stilteweekend voor een ieder die de stilte (in zichzelf?) wil hervinden.

Inschrijven Stilteweekend

Pelgrimsweg als levensweg Pelgrimsherberg Kafanaüm

De pelgrimsweg als levensweg

Een bezinningsdag voor groepen.
Het inhoudelijke programma besteedt aandacht aan de betekenis van pelgrimeren en met name aan onze eigen pelgrimstocht door het leven. We maken samen met de deelnemers een  verbinding met de weg die elk van ons tot nu toe afgelegd heeft. Ook als je nog nooit richting Santiago, Assisi of Rome ging: onderweg zijn we allemaal.

De begeleiders gebruiken thema’s en metaforen uit de pelgrimswereld om onze levensweg te verduidelijken en ons daarvan bewuster te maken.

Voor wie:
De dag is bedoeld voor verenigingen, bestaande groepen of groepen samengesteld uit individuele deelnemers.
In overleg kunnen voor de groep specifieke facetten in het programma worden ingebed.

Dit is een op maat gemaakt programma.
Interesse?
Mail naar activiteitenvoorvolwassenen@pelgrimsherberg.nl voor een nadere afspraak.