Informatie Vrijwilligers

Informatie vrijwilligers

Deze pagina is de eerste aanzet op weg naar een transparante en actuele informatievoorziening tussen onze vrijwilligers en de verschillende werkgroepen.

Het ligt in de bedoeling dit later uit te breiden naar een interactieve community, een groep mensen die gemeenschappelijk de pelgrimsherberg runt, daar trots op is en alle wetenswaardigheden graag deelt.

Voorlopig vind je hieronder per werkgroep een overzicht van ter zake doende informatie, later wordt dat doorgezet naar een besloten ruimte per werkgroep waar info kan worden gedeeld om de werkgroep goed te laten werken.

Hoe gaat dat werken?

Binnenkort zal iedereen worden gevraagd in te schrijven, we bereiden een nieuwe procedure voor, waarbij we het adresbestand van onze vrijwilligers updaten en waarbij iedereen een account kan maken.

Aan dat account worden afhankelijk van je functie “eigenschappen” gehangen waardoor je toegang krijgt tot ter zake doende informatie.
We gaan dat zo inrichten dat we aan privacy-voorwaarden voldoen en dat onderlinge communicatie handig en veilig is.

Daarover hoort iedereen binnenkort meer. Dit proces zal begin maart starten.

Van belang voor alle vrijwilligers

  • Declaratieformulier
  • Gedragscode
  • Huishoudelijk reglement

Werkgroep Activiteiten Volwassenen

  • door werkgroep op te geven documenten

Werkgroep Pelgrimeren voor de Jeugd

  • door werkgroep op te geven document
  • door werkgroep op te geven document

Werkgroep Communicatie

  • Redactiestatuut
  • Planning content
  • Planning Nieuwsbrieven
  • Planning Sociale media