Gedragscode vrijwilligers pelgrimsherberg

Gedragscode

De Stichting Pelgrimsherberg Kafarnaüm zet zich, in de breedste zin van het woord, in voor het belang van mensen die pelgrimeren.
Dat geldt ook voor mensen die zich willen bezinnen op de pelgrimage op hun levenspad.

Wij willen ieder van hen;

  • Waardig, hartelijk, gastvrij en respectvol ontvangen.
  • Een plek bieden om tot innerlijke rust te komen.
  • Stimuleren en enthousiasmeren op hun (zoek)tocht.
  • Diepgang aanreiken.

Daarnaast willen wij het pelgrimeren en het ontmoeten promoten.

Kernwaarden

Als vrijwilliger herken ik me in de kernwaarden eerlijkheid, kwaliteit en openheid.

Eerlijkheid
Ik ben eerlijk en oprecht. Ik werk mee aan de doelen van de Pelgrimsherberg.

Kwaliteit
Ik zet me in om zo vriendelijk en zorgvuldig mogelijk om te gaan met mensen die de pelgrimsherberg bezoeken. Ik probeer bij te dragen aan een positieve uitstraling.  Ik wil mijn talenten, kennis en vaardigheden inzetten en daarmee een bijdrage leveren om de Pelgrimsherberg en de activiteiten die daar plaatsvinden op een steeds hoger peil te brengen. Als vrijwilliger ga ik zorgvuldig om met het prachtige gebouw en de tuin.

Openheid
Ik ben bereid om me binnen Pelgrimsherberg Kafarnaüm ten volle in te zetten vanuit de taak die ik vervul. Ik werk in Pelgrimsherberg Kafarnaüm aan een deelaspect maar heb aandacht voor het geheel.

  • Men kan mij vertrouwen. Ik ben integer.
  • In mijn communicatie binnen Kafarnaüm ben ik open en eerlijk.
  • Men kan op mij bouwen.
  • Ik voel me betrokken bij de pelgrims en bij de mede-vrijwilligers. Ik ga respectvol met hen om. Ik respecteer hun anders-zijn en hun andere mening.
  • Vanzelfsprekend houd ik me verre van ongewenst gedrag.

Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag is het gebruik maken van macht en grensoverschrijdend gedrag in de omgang met anderen binnen of voor de Pelgrimsherberg Kafarnaüm. Dit kan zowel lichamelijk, psychisch als seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn. Dit kan bestaan uit het uitoefenen van psychische druk op iemand of het aantasten van de integriteit van een ander. Te denken valt aan pesten, overheersend gedrag, onverdraagzaamheid, seksuele intimidatie of misbruik.

Gewijzigd: Vessem, 12 maart 2024.

Gedragscode online

Onderstaande PDF met de gedragscode kun je afdrukken voor eigen gebruik.

Powered By EmbedPress