Grootmeer aan de Merenroute van de Mini Pelgrimage
Ik ben niet van de GPS, vandaar dus de printjes.

Een dag op de Merenroute

De Mini Pelgrimage kun je wandelen in vier dagen, maar als je privé-omstandigheden dat niet toelaten kun je ook gewoon één dag lopen en later je pelgrimage vervolgen. Dat is het voordeel van pelgrimeren dicht bij huis.

Jos Vrijssen liep de Merenroute, hij koos er voor één dag te lopen en later nog eens terug te komen. Misschien wel meer dagen achter elkaar met een overnachting in de pelgrimsherberg. Maar dan moeten bepaalde zaken thuis nog veranderen.

In onze ogen een sprekend voorbeeld van een betrokken pelgrim die rekening moet houden met met meer dan de “grote route”.

Lees onderstaand het verslag van de beleving van Jos.
Ieder loopt op zijn eigen manier en kijkt door zijn eigen ogen.

Jos, we zijn blij met je verslag en opmerkingen, we zullen ze meenemen in onze werkzaamheden om de Mini Pelgrimage te verbeteren.

Picnic aan de plas, langs de Merenroute.

Vanwege de hitte al met al een zware tocht.

Op heb gisteren de Merenroute gewandeld van de mini-pelgrimage. Een prachtige route door de schitterende natuur in de omgeving van Vessem. Vanwege de hitte al met al een zware tocht, maar volop genoten van het onderweg zijn. Met name de passage rond het Grootmeer was een geweldige belevenis. 
 
De dagen vóór mijn wandeling heb ik de nodige gegevens verzameld en uitgeprint. Ik ben niet van de GPS, vandaar dus de printjes. Graag wil ik mijn ervaringen van deze Merentocht met jullie delen. 
 
IK heb gelopen aan de hand van de wandelknooppunten. De wandelknooppunten 85 en 38 heb ik niet gezien. Dat is mogelijk een gevolg geweest van de overmatige begroeiing langs de route (?) of door onoplettendheid. 
 
Bij knooppunt 86 ben ikzelf in de fout gegaan. Ik sloeg daar rechts af en kwam aan het eind van de verharde weg uit bij knooppunt 42. Omdat daar alleen knooppunt 86 als herkenbaar nummer werd vermeld ben ik omgekeerd en teruggelopen naar knooppunt 86. Daar weer aangekomen heb ik alles opnieuw bestudeerd en zag dat knooppunt 78 wel degelijk stond aangegeven en dat ik recht door moest langs de slagboom het bos in. Dat klopte ook met de ingetekende route op het routekaartje met knooppunten. 
 
Nu mijn verbazing op dat punt bij knooppunt 86. Tekstueel (routebeschrijving) wordt een andere route aangegeven dan volgens het routekaartje. Achteraf vraag ik mij af of dit mogelijk te maken heeft gehad met onbegaanbare paden in het bos door wateroverlast. 
 
Eenmaal door het bos (volgens de ingetekende route) kwam ik uit bij de verharde weg. Ik ben die opgegaan en links af geslagen, gezien de tekst dat de route zou uitkomen bij knooppunt 92 van de ruiterroute en dan verder gaat naar knooppunt 78. Dat is allemaal gelukt. Vanaf knooppunt 78 nam ik mij toen voor om niet alleen af te gaan op de ingetekende route, maar ook steeds de tekst van de routebeschrijving door te nemen. 
 
Op weg van knooppunt 19 naar knooppunt 9 stond het pad op de route bij de tekst “2de pad rechts af” (3e regel punt 2 van de routebeschrijving) volledig onder water. Uitwijkmogelijkheden waren daar links en rechts niet aanwezig, dus weggezakt in de modder en tot aan mijn enkels in het water alsnog naar knooppunt 9. 
 
Aangekomen bij knooppunt 37 (bij de zendmast) links af. Daar staat een bordje “opengesteld”. Mogelijk ligt daar dus een wandelpad, maar als het er ligt dan is het niet herkenbaar door de aanwezige begroeiing. Ik heb mijn pad dus vervolgd door het naastgelegen weiland tot het moment dat aansluiting op het bedoelde pad weer herkenbaar en mogelijk was. 
 
Bij de routebeschrijving punt 3 regel 5 staat vermeld dat je “vóór groot grijs gebouw (rechts)” links af moet een klein bospaadje in. Klopt allemaal, maar ook hier was door de begroeiing (hoge bomen) het gebouw nauwelijks zichtbaar. Gelukkig staat het pijltje naar links wel duidelijk langs de route. 
 
Bij de Mariakapel ben ik door eigen schuld fout gelopen. Niet aan de rechterkant gepasseerd en het zandpad in, maar de Mariakapel rechts laten liggen en de verharde weg daarnaast opgegaan. Gelukkig snel ontdekt en beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 
 
Aangekomen bij knooppunt 84 ging het weer mis. Ik ging daar rechts af, maar vond toen bij de volgende splitsing geen aanwijzing. Terug naar 84 en toen recht door. Maar ook dat leverde geen herkenbare aanwijzingen op. Opnieuw terug naar 84 en de eerste route weer gevolgd tot de splitsing. Daar werd het mij duidelijk. Er staat wel degelijk op een paal een teken naar links, maar dat is dermate vervaagd dat het in eerste instantie niet opvalt. 
 
Uiteindelijk dus toch weer bij het startpunt teruggekomen. Ik denk dat ik in plaats van 15,32  km uitgekomen ben op zo’n 17 à 17,5 km, inclusief het verkeerd lopen. Mijn wandeltijd 3.54 uur, ook dit natuurlijk inclusief verkeerd lopen. Eenmaal weer terug zat ik er behoorlijk doorheen en heb ik even uitgerust en bijgepraat in de herberg. 
 
Ik vond de tijd die jullie aangeven voor de route (3.49 uur) bij mijn voorbereidingen wat lang. Omgerekend zou dit volgens mij neerkomen op een wandeltempo van 4 km per uur. Is dit jullie standaard bij de routes van de mini-pelgrimage? 
 
Het was een geweldige belevenis, genoten en vandaag met mijn vrouw even terug naar het Grootmeer om haar te laten zien hoe ontzettend mooi het daar is. 
 
Met vriendelijke groeten: Jos Vrijssen
Maria op de Merenroute van de MIni Pelgrimage