Vrijwilligers pelgrimsherberg Kafanaüm
De ontwikkeling van onze website is weer een stap verder.

Samen verder

Nu we een nieuwe website hebben, willen we die ook in de volle breedte gebruiken.
Dat wil zeggen, dat iedereen die dat wil, daar zijn informatie kan halen. Maar ook zijn mening op gepaste wijze kan delen. Daarvoor hebben we op de website een besloten deel, speciaal voor vrijwilligers en oud-vrijwilligers, ook opgedeeld in werkgroepen.

Samen op die manier een website gebruiken vraagt discipline en goede manieren. Het is belangrijk dat de deelnemers elkaar kunnen vertrouwen. Daarom willen we onze “ledenadministratie” of zo je wilt onze “vrijwilligersadministratie” updaten.
Ruim tien jaar een komen en gaan van mensen heeft zijn sporen achtergelaten en het is tijd om een nieuwe “volkstelling” te houden.

Organigram Pelgrimsherbrg Kafarnaüm

Update vrijwilligersadministratie

Als je deze uitnodiging krijgt ben je vrijwilliger of ooit vrijwilliger geweest en als je er prijs op stelt informatie van en over de pelgrimsherberg in het besloten deel van de website te lezen vragen we jou een nieuw Vrijwilligers formulier in te vullen, te ondertekenen en in te sturen.
We vragen je ook onze gedragscode en privacy verklaring te lezen en te accorderen.
Het Vrijwilligers formulier is te vinden op de website onder “Vrijwilligers” in het menu, je kunt het daar invullen en digitaal ondertekenen.

Klik voor Vrijwilligers formulier.

Daarna kun je jezelf inschrijven als vrijwilliger.

Klik voor Inschrijven Vrijwilliger

Ook oud-vrijwilligers die dat willen mogen inschrijven. Graag zelfs, we willen graag contact met je houden.
Aanmeldingen worden automatisch verwerkt, maar zullen achteraf wel beoordeeld worden.
Eventueel doorhalen van ongeldige aanmeldingen zal gebeuren na overleg.

 

ledenoverzicht pelgrimsherbeg.nl/kroniek/

TIP !!

Als je een gebruiksnaam kiest, kies dan een herkenbare naam, zodat als je reageert op de website ook duidelijk is wie reageert. Als je een naam kiest als b.v. “Pelgrim” ben je een van heel veel, maar als je (als voorbeeld) GeertjevD of GeertjevanDalen opgeeft weet iedereen met wie er contact is.
Op die manier kun je verantwoorde sociale contacten onderhouden.

TIP !!

Blijf geen “grijze schim”.
Als je inschrijving klaar is kun je naar je account op de website en daar een foto van jezelf plaatsen. Leuk om elkaar daar te zien.

Veiligheid

Wij zijn zuinig op onze vrijwilligers en we vertrouwen er op dat onze vrijwilligers zuinig zijn op elkaar.
Om spam en ongewenst gebruik zoveel mogelijk te voorkomen vragen wij een betaling van € 0,50 voor deze aanmelding als legitimatie.
Het feit dat je een geldige betaalrekening hebt, bewijst dat je geen hacker of spammer bent.
De betaalgegevens worden niet in de ledenadministratie opgeslagen.

Met de verkregen inloggegevens kun je inloggen op de site en ook het besloten deel van de website lezen.

Na inschrijving kom je in de groep Vrijwilligers van de Pelgrimsherberg. In overleg met de coördinatoren wordt je daarna ingedeeld bij de werkgroep die je hebt opgegeven op het Vrijwilligers formulier.

We vragen jullie medewerking bij deze update van de vrijwilligersadministratie en verzoeken jullie de komende dagen of week het Vrijwilligers formulier en de inschrijving als vrijwilliger in orde te maken.

Vragen? Stel ze aan: ledenadministratie@pelgrimsherberg.nl

 

Vermist?? Gemist ??

Heb je geen mail ontvangen met het verzoek je gegevens op te geven en jezelf in te schrijven als vrijwilliger?
Dan hebben wij deze actie voor jou op touw gezet, we willen je er heel graag bij hebben en vragen je vriendelijke het bovenstaande goed te lezen en mee te doen.

Vul het Vrijwilligersformulier in

Schrijf je in als Vrijwilliger

Hartelijkdank voor je medewerking.