Herbergwinkel

Aanmelden voor een activiteit

Je kunt jezelf aanmelden door een evenement/activiteit naar je zin te zoeken op de activiteitenkalender.
Daar staan alle activiteiten op datum aangegeven.

Je kunt, vanaf 15-01-2024, ook een activiteit aanklikken uit de lijst hier. Daar staan de komende activiteiten op volgorde voor de komende weken.

Je kunt hier ook een e-book over de Mini Pelgrimage aankopen en downloaden.

Eerst aankomende activiteiten