Vrijwilligers pelgrimsherberg Kafanaüm

Publicatie bestuur

Update ledenadministratie

Oproep

Het afgelopen jaar hebben we veel geïnvesteerd in de verbetering van onderlinge communicatie en de verbinding tussen de vrijwilligers van onze pelgrimsherberg.

Van groot belang is het daarbij dat we beschikken over een compleet en accuraat overzicht van de contactgegevens van onze vrijwilligers. Omdat  in de loop der jaren op verschillende plaatsen aan de administratie hiervan werd gewerkt, beschikken we op dit moment over een deels overcomplete en een deels onvolledige administratie.

We hebben een handig vrijwilligersformulier ontworpen waarmee iedereen op eenvoudige manier de gewenste gegevens kan invullen.

Omdat we onze bestaande privacyverklaring en gedragscode hebben aangepast nemen wij ook de gelegenheid te baat om de nieuwe gedragscode samen met de contactgegevens te ondertekenen en in te sturen.
De aanpassingen waren noodzakelijk omdat de bestaande formulieren niet waren aangepast aan de huidige organisatie en naam van onze stichting.

De afgelopen maanden hebben al veel van onze vrijwilligers op het nieuw ontworpen formulier hun contactgegevens aan ons opgestuurd, daarvoor onze dank.

We hebben de opgegeven data verwerkt en zien dat nog niet iedereen aan onze oproep gehoor heeft gegeven.

Het bestuur roept alle vrijwilligers die dit formulier nog niet hebben ingevuld, dat aslnog te doen en daarmee het werk van bestuur, coördinatoren en andere vrijwilligers te ondersteunen en gemakkelijker te maken.

Samen werken aan een goede organisatie helpt ons allemaal.

Namens het bestuur van Stichting
Pelgrimsheberg Kafanaüm,

Frans Bergmans,

secretaris.

 

 

Vrijwilligersformulier

Hieronder vind je een voorbeeld van het vrijwilligersformulier.

Klik op onderstaande groene button. Dan kun je het formulier invullen en ondertekenen.