mijlpaal
We presenteren de volgende fase in de ontwikkeling van onze website. Het wordt vanaf nu levendiger.

De volgende mijlpaal

Deze week bereiken we een nieuwe mijlpaal bij het bouwen van de website.
Nu fase 1 enkele weken online is en we steeds nieuwe abonnees op onze nieuwsbrief krijgen en de aanmeldingen voor de activiteiten binnen stromen kunnen we voorzichtig zeggen dat we die fase , de fase van informatie verstrekken, voor elkaar hebben.

Deze week gaat fase 2 online, dat is de fase van nieuws brengen en aandacht trekken. En natuurlijk contact zoeken.

Communicatie is geen éénrichtingverkeer, we hebben pas contact als we ook reacties krijgen en daardoor onze berichtgeving op kunnen aanpassen. We willen een dialoog.

knooppunt

We brengen nieuws en zoeken de dialoog

Het bouwen van onze website kun je zien als een pelgrimstocht.
We gaan op pad, we weten waarheen, maar wat we niet weten is hoe de weg zal zijn en wat we allemaal tegenkomen.
Wat we allemaal kunnen leren.

Zo werkt ook de nieuwe werkgroep communicatie. Een tiental enthousiaste mensen is vol goede moed op pad gegaan om de pelgrimsherberg meer bekend te maken, om de sfeer en werkwijze van de pelgrimsherberg meer bekend te maken en om meer mensen daarmee kennis te laten maken.
Als het niet op de herberg zelf is, dan maar in de Pelgrimmer of in de Kroniek.

De Pelgrimmer  en de Kroniek zijn twee manieren om onze berichten over het voetlicht te brengen, het zijn twee manieren om contact met jou te maken. We zullen zien hoe het werkt.

In de Pelgrimmer vindt je gerangschikt op een vaste plaats een aantal blogs volgens verschillende categorieën, de redactie zorgt wekelijks voor aanvulling.
Oudere blogs kun je altijd nalezen, in de Pelgrimmer staan bij de meeste categorieën verwijzingen.

De Kroniek kan veel levendiger worden, dat hangt van jullie lef af.
In deze tijd van sociale media, vooral de tijd waarin sociale media een kwalijke naam krijgen, kunnen wij laten zien dat we onderling contact houden op een tijdlijn en tegelijk de normale fatsoensnormen in acht nemen.
Een experiment onder wandelaars en fietsers, wel of geen pelgrim, dat wij jullie wel toevertrouwen.

Schrijf gerust wat jou invalt, wat jij meemaakt op je pelgrimstocht, op je levenspad.

Je krijgt altijd recatie.