Nieuws over de website van
Pelgrimsherberg Kafarnaüm in Vessem.

Nieuws?? Jazeker!!

In het Coördinatorenoverleg is het laatste jaar aandacht besteed aan de website van de pelgrimsherberg. In goed overleg is er een wensenlijstje gemaakt dat alle werkgroepen past en ergens in oktober is besloten aan de slag te gaan. In de bestuursvergadering van 30 november 2023 is de opzet van de site en de Werkgroep Communicatie, die de site moet gaan beheren, goedgekeurd. Op het aansluitende Coördinatorenoverleg is uitleg gegeven over de opbouw. Daarmee is de weg vrij voor publicatie.
bouwen website voor Pelgrimsherberg Kafarnaüm Vessem

Opzet van de site

Ook al door de omstandigheden en de noodzaak op korte termijn een nieuwe site te hebben, is het bouwen van de site in drie verschillende fases gepland:

Fase 1
Informatie over de drie kerncompetenties van onze stichting; het opvangen van passerende pelgrims, het organiseren van activiteiten voor volwassen en het pelgrimeren voor de jeugd. Deze fase is nu afgerond en de site is online gekomen op 14 december 2023.

Fase 2
Met een nieuwe redactie zorgen voor een levendige uitwisseling van nieuws, nieuwtjes en relevante informatie over pelgrims, pelgrimeren, onderweg zijn op de grote routepaden en het levenspad van alledag. Elders op deze pagina omschrijf ik de groep mensen die we bereid gevonden hebben dit karwei mee aan te pakken.

De komende weken gaan we samen overleggen wat we willen, hoe we alles gaan invullen en wie wat doet. Spannend, maar heel leuk.
Ergens in januari of februari 2024 zullen jullie merken wat we van plan zijn.

Fase 3
In deze fase maken we een besloten deel van de website geschikt voor intern gebruik in onze community van vrijwilligers.

Kloosterrondwandeling Pelgrimsherberg Kafarnaüm Vessem

Aanmelden voor activiteiten

Aanmelden en betalen voor activiteiten van de Werkgroep Activiteiten voor Volwassenen kan nu rechtstreeks op de site. Dat maakt het voor onze vrijwilligers een stuk eenvoudiger. Daar moeten we nog wel aan wennen en schaven.
Af en toe zal er nog een Engelse zin getoond worden, maar we werken aan de vervolmaking van het proces.

Werkgroep Communicatie

Tegelijk met de ontwikkeling van de website is gewerkt aan het samenstellen van een Werkgroep Communicatie.
De werkgroep heeft als doel onze herberg en haar activiteiten te promoten.

We willen een pelgrimsherberg zijn, waar plaats is voor passanten, we willen activiteiten voor volwassenen organiseren om de beleving van pelgrimeren te versterken en we organiseren Pelgrimeren voor de Jeugd.  De Werkgroep Communicatie zal meewerken aan het versterken van onze naam en daarnaast een levendige uitwisseling op gang brengen van informatie en meningen tussen alle belangstellenden van onze herberg.

Logo Pelgrimsherberg Kafarnaüm

Samenstelling Werkgroep Communicatie

Coördinator
Frans Bergmans, ad interim tot uiterlijk 11-02-2026.

Zoeken naar nieuwe coördinator met skills op gebied van ict, marketing en communicatie.

Adviesraad
Esther Kluver, namens Werkgroep Activiteiten Volwassenen
Maurice de Wert, namens Werkgroep Ontvangst
Ton van Opstal, namens Werkgroep Pelgrimeren voor de Jeugd

De adviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over communicatie en marketing.
De leden zijn verantwoordelijk voor de content van hun eigen groep.

Redactie
Een mooie mengeling van bekende en nieuwe gezichten in Vessem, bestaande uit:

Elza Vis

Pelgrim, verhalen verteller, vrijwilliger Werkgroep Activiteiten Volwassen

Frans Bergmans

Pelgrim, vrijwilliger in verschillende functies

Jac Naus

Vrijwilliger van het eerste uur

Jeanette v d Veen

Pelgrim, verteller

José Bakker

Public relations, vrijwilliger in meer groepen

Kees van Tol

Pelgrim, journalist

Marianne de Balbian

pelgrim, beheer sociale media, aanmelding activiteiten

Niko van Hagen

pelgrim, ervaring mailing nieuwsbrieven

Wim van de Water

Pelgrim, verteller

Ook meedoen?

Heb je indertijd onze oproep gemist en wil je er ook aan bijdragen onze pelgrimsherberg en het werk wat wij doen meer bekendheid te geven?
Meld je dan gerust aan, we kunnen nog enthousiaste vertellers gebruiken en we zijn op zoek naar een marketeer. Ook als je slechts beperkt tijd hebt, maar vakmanschap en aandacht voor ons werk meebrengt, ben je welkom.

Bij belangstelling of vragen mail je naar:  communicatie@pelgrimsherberg.nl

Reageren via het contactformulier mag ook.