Nieuwsbrief januari 2024

Kerstwens 2023

Kerstboodschap

Beste mensen,
Wat een bijzonder jaar was het weer.
Wat is er ook weer veel werk verricht en wat hebben we met zijn allen ook weer veel bijzondere mensen mogen ontmoeten.
In de ontmoeting met de ander, ontmoeten we immers ook onszelf. We herkennen elkaar in ons zijn en daarom vinden we het fijn om samen te komen op onze geliefde herberg.

Wat dat precies is, is niet onder woorden te brengen. “Sans Mots” zei mij ooit een Priester op mijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Wat trekt al die mooie mensen toch naar onze herberg?
Toch even een poging.
Het is de bijzondere plek, de historie en we zijn het zelf, het zijn wij met zijn allen die dit bijzondere en aantrekkelijke liefdevol uitstralen en vorm mogen geven. Het is een plek om tot innerlijke rust te komen. Een innerlijke plek.
Juist daarom. Een pleisterplaats waar het goed toeven is. In jezelf, in de ander en in de herberg. Dat herbergt het bijzondere. Daar waar door alle grote tradities naar verwezen wordt. De weg ernaar toe is de weg.

Wat is er ook weer veel gebeurd.
Nieuwe zonnepanelen, een nieuwe website, een nieuwe werkgroep communicatie en een grote instroom van nieuwe vrijwilligers. Daar zit het woord vrij in. Wij laten de ander vrij om iets te willen. Die wil komt van binnenuit. Er is geen dwang, geen drang, geen moeten, maar een vrijwillig samen komen om samen telkens weer in goede harmonie die plek mogelijk te maken om met elkaar samen te komen. Ook Kerst is een moment om samen te komen.
Dat vieren we telkens weer. Het is ook een moment om tot innerlijke rust te komen.
Het Kafarnaum herinnert ons aan een bijzondere voorganger die ons de weg hiernaar toe heeft gewezen.
De broeders zetten deze traditie voort. Ook wij staan in die zin in hun voetsporen. Samen onderweg.

Namens het bestuur wens ik iedereen een heel bijzonder samenzijn rond het mooie Kerstfeest en alvast vooruitkijkend ook een heel gelukkig en voorspoedig nieuw jaar. Een jaar van vele bijzondere ontmoetingen.

Namens het bestuur,

Wim van Golstein Brouwers.

Voorzitter Pelgrimsherberg Kafarnaum

Schoonmaakdagen Pelgrimsherberg Kafarnaüm Vessem

Op 9 en 10 januari 2024 houden we weer onze jaarlijkse grote schoonmaak van onze pelgrimsherberg in Vessem. Een aantal mensen heeft zich al gemeld om te komen helpen, maar we kunnen
nog wel wat mensen gebruiken. Vele handen maken licht werk! Het is een hele klus maar het zijn
ook zeker gezellige dagen met elkaar. Samen kunnen we er voor zorgen dat we weer met een
schone en opgeruimde herberg kunnen starten.
Je kunt voor 1 of 2 dagen inschrijven en mocht je twee dagen komen helpen dan kun je blijven
overnachten in de herberg. Voor de avond maaltijd wordt een bijdrage van € 6,- gevraagd.

Geef je op en stuur een mail naar ontvangst@pelgrimsherberg.nl.

Planning gastmensen 2024

De planning van de gastmensen 2024 is nagenoeg rond. Er is door jullie snel en enthousiast
gereageerd. Slechts twee weken zijn nog niet ingevuld met gastmensen. Voor week 29 en 34 worden
nog gastmensen gezocht. Mocht je nog belangstelling hebben voor deze weken laat het me weten en
mail naar ontvangst@pelgrimsherberg.nl
Mocht jouw week niet meer beschikbaar zijn, dan kun je je ook als invaller opgeven. De ervaring
van het afgelopen jaar is dat er altijd nog weken vrij vallen. Invallers staan op een lijst en die
kunnen dan door mij benaderd worden als het nodig is.
Namens de werkgroep ontvangst
Jolanda Verwegen

Planning Werkgroep Ontvangst

Nieuwe website en werkgroep

Sinds 14 december is onze nieuwe website online.
Op de site vind je snel informate over onze drie kern-competenties. We zijn een pelgrimsherberg, we zorgen voor inspiratie en bezinning bij activiteiten voor volwassenen en we verzorgen het project Pelgrimeren voor de Jeugd.

Veel van de activiteiten kan rechtstreeks van de site geboekt en betaald worden, dat scheelt enorm in administratie bij aanmelden en verwerking van aanmeldingen.

Het deel voor interactieve communicatie en een besloten deel voor vrijwilligers is nog in aanbouw.

Uitleg vind je in het blog: Nieuws?? Jazeker!!! (klik)

Komende activiteiten

De Werkgroep Communicatie en de redactie van Pelgrimsherberg.nl wenst u fijne kerstdagen toe en een heel gezond en inspirerend 2024.

Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag voor 20 januari naar
nieuwsbrief@pelgrimsherberg.nl
tekst zonder opmaak, foto’s graag apart

Logo Pelgrimsherberg Kafarnaüm