Vrijwilligers pelgrimsherberg Kafanaüm
Help je mee onze vrijwilligersadministratie bij te werken?

Oproep

Om een goed gebruik van de website mogelijk te maken, hebben we een goede vrijwilligersadministratie nodig. Ook al omdat we nu weten dat we niet van al onze vrijwilligers de juiste informatie hebben.

Door het invullen van de juiste gegevens en het aanmelden op een manier die uitsluit dat we illegale insluipers binnenkrijgen kunnen we in een besloten deel van de website informatie uitwisselen die voor onze vrijwilligers belangrijk is en die een goede onderlinge communicatie waarborgen.

We vragen je dan ook mee te doen aan onze nieuwe “volkstelling” die in maart begonnen is en alle gegevens correct in te vullen, en ook akkoord te gaan met de nieuwe, ingekorte, gedragscode.

Als je daarna jezelf nog registreert kun je meedoen in de werkgroepen en reageren op berichten  en blogs. Zo maken we samen een interactiev website en kunne we nog meer genieten van  de gezamenlijke motivatie de pelgrimsherberg verder te brengen.

ramen zemen Pelgrimsherberg Kafarnaüm

Zo werkt het

Als je vrijwilliger bent of ooit vrijwilliger geweest bent en als je er prijs op stelt informatie van en over de pelgrimsherberg in het besloten deel van de website te lezen vragen we jou een nieuw Vrijwilligers formulier in te vullen, te ondertekenen en in te sturen.
We vragen je ook onze gedragscode en privacy verklaring te lezen en te accorderen.
Het Vrijwilligers formulier is te vinden op de website onder “Vrijwilligers” in het menu, je kunt het daar invullen en digitaal ondertekenen.

Klik voor Vrijwilligers formulier.

Daarna kun je jezelf inschrijven als vrijwilliger.

Klik voor Inschrijven Vrijwilliger

Ook oud-vrijwilligers die dat willen mogen inschrijven. Graag zelfs, we willen graag contact met je houden.
Aanmeldingen worden automatisch verwerkt, maar zullen achteraf wel beoordeeld worden.
Eventueel doorhalen van ongeldige aanmeldingen zal gebeuren na overleg.