OpWegZending

OpWegZending

Mensen pakken hun rugzak of fietstas in, om dagen, weken en soms maanden op weg te gaan.

Wat bezielt die mensen toch?
Op pelgrimstocht gaan naar bv. Santiago de Compostela, Rome, Assisi, Lourdes. Ieder heeft zo zijn/haar eigen reden of motivatie.

Voor pelgrims die het op prijs stellen, bieden wij een OpWegZending vanuit de pelgrimsherberg aan. In een korte, eenvoudige ceremonie staan we stil bij jouw weg. Met teksten, muziek, een lichtritueel, of een ander passend ritueel: beeld- woord- steen, willen we je gesterkt op jouw tocht sturen.

De OpWegZending kan in kleine kring plaatsvinden, maar  familie en vrienden zijn natuurlijk ook van harte welkom. Het is zinvol en praktisch om vooraf te overleggen met de vrijwilliger, die de OpWegZending verzorgt.

Heb je hier belangstelling voor, of wil je meer informatie, neem dan contact op met:

opwegzenden@pelgrimsherberg.nl

OpWEgZending Pelgrimsherberg Kafarnaüm