Begeleiding

Wie zijn de coördinatoren?

De coördinatoren van de werkgroep Pelgrimeren voor de jeugd zijn:

  • Edith Elzenga
  • Anneke Kolen
  • Ton van Opstal
  • Henk Murraij

U kunt hen bereiken via het emailadres van de werkgroep: pelgrimerenvoordejeugd@pelgrimsherberg.nl 

De coördinatoren zijn zeer ervaren pelgrims. Ze hebben allen een VOG, de door de overheid uitgegeven “Verklaring Omtrent Gedrag”.

De begeleiders hebben de Gedragscode Vrijwilligers Pelgrimsherberg Kafarnaüm ondertekend. Daarin geven zij aan altijd zorgvuldig met kinderen, elkaar en anderen om te gaan.

logo Pelgrimsherberg Kafanaüm

Sponsoring

Pelgrimeren voor de jeugd is een project van de stichting Pelgrimsherberg Kafarnaüm en wordt door de navolgende instanties gesponsord:
– De Jacobushoeve
– Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob.