De Pelgrimage

De Pelgrimage

De pelgrimage wordt door een coördinator van onze werkgroep op school ingeleid. Hij of zij heeft de leiding over de pelgrimage van een groep. Deze coördinator bezoekt de groep en legt het een en ander uit over de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella.
Ook het pelgrimeren vanuit andere tradities komt aan de orde.

Tijdens het gesprek van ongeveer een uur met de groep, legt de coördinator een link met het persoonlijke leven. De weg van je leven begint al voor de geboorte en kent allerlei etappes, zoals de babyjaren, de peuter- en kleutertijd, de basisschoolperiode en dan richting de volwassenheid. 
De Jacobsschelp wordt door de leerlingen bekeken en de pelgrimsstaf krijgt aandacht. De coördinator vertelt, dat de pelgrims vaak een steentje meenemen van thuis als symbool van iets waar ze mee worstelen, met een wens of om een bijzonder persoon in hun leven te herdenken. Als afsluiting worden de leerlingen uitgenodigd om een dag mee te gaan pelgrimeren.

De leerlingen krijgen een brief mee voor de ouders, waarin deze geïnformeerd worden over de komende pelgrimage.

Op de dag zelf, stelt de coördinator de begeleiders aan de leerlingen voor. De begeleiders gaan onderweg in gesprek met de leerlingen.
Om de gesprekken soepeler te laten verlopen, hebben we vragen op kaartjes geschreven. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de toekomstdromen van de leerling, het gezin waarvan de leerling deel uitmaakt, de hobby’s van de leerling, de natuur of zomaar leuke verhalen. Als het mogelijk is, bezoeken we onderweg een kapelletje en soms steken we daar een kaarsje op.

Aan het einde van de wandeling lopen we naar de Jacobushoeve. Daar staat het Cruz de Ferro. Bij dit ijzeren kruis laten we het meegebrachte steentje achter met een wens of gedachte.

Daarna wandelen we samen naar de Pelgrimsherberg Kafarnaüm.
Hier lunchen we eerst en daarna start het middagprogramma.

Tijdens het middagprogramma kunnen de volgende onderdelen te sprake komen:

  • samen kijken naar een video over de Camino,   
  • de slaapkamers van de passerende pelgrims bekijken 
  • het labyrinth lopen
  • een kaars doorgeven in de stilteruimte
  • de belevingstuin bekijken
  • luisteren naar een pelgrimsverhaal
  • de levensloop van de leerling wordt achtergelaten in de belevingsmuur.

De dag wordt afgesloten met een pelgrimsbewijs en een kaars voor de leerling

Pelgrimeren voor de Jeugd Vessem