tot rust komen in de Pelgrimsherberg in Vessem

Iedereen kan onze website bekijken en de Pelgrimmer en de Kroniek lezen.
Als je inschrijft voor de groep bezoekers, lezers en kijkers of de groep vrijwilligers van Pelgrimsherberg Kafarnaüm
kun je ook in groepen en forums onderling contact leggen en informatie delen.

De groepen zijn voorbehouden aan mensen die zich hebben ingeschreven.
Voor de groep bezoekers, lezers en kijkers is de inschrijving gratis voor de groep vrijwilligers vragen we
€ 0,50 inschrijfgeld. Dat bedrag is niet om de kosten te dekken, maar wij zien dat als een extra legitimatie.
We zijn zuinig op onze vrijwilligers en willen voorkomen dat onbevoegden in het besloten deel van de website komen.

Bezoekers, lezers, kijkers van pelgrimsherberg.nl
Gratis
Inschrijven kan zonder verdere verplichting, wij hechten wel aan correcte omgangsvormen.
Opname in groep bezoekers, kijker en lezers van Pelgrimsherberg Kafarnaüm
Mogelijkheid tot onderlings contact voor deelnemers
Toegang tot informatie voor deelnemers van projecten
Vrijwilligers van Pelgrimsherberg Kafarnaüm
0,50
Inschrijven kan na het opgeven van persoonlijke gegevens met het daarvoor bestemde formulier.
Opname in groep Vrijwilligers van Pelgrimsherberg Kafarnaüm
Opname in werkgroep waar je actief bent
Toegang tot informatie voor vrijwilligers in besloten deel website