Vertrouwenspersoon

bestuur
Benoeming vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Het bestuur hecht er aan dat binnen Pelgrimsherberg Kafarnaüm een prettige en veilige werksfeer heerst.

In zo’n grote vrijwilligersorganisatie als die van onze herberg zal dat voor iedereen anders zijn, maar ieder voor zich bepaalt wat zijn grenzen zijn en alle anderen moeten daar rekening mee houden.

Als je er onze gedragscode op naslaat is de term “normaal doen” een zwakke afspiegeling van wat wij voorstaan.

Als er toch iets fout gaat willen we graag dat iedereen weet waar hij of zij met zijn of haar verhaal heen kan. Daarom hebben wij per 1 januari 2024 een vertrouwenspersoon aangetrokken in de persoon van Lilian van Dinther.

In onderstaande introductie vinden jullie haar zienswijze en contactgegevens

Lilian van Dinther, vertrouwenspersoon Stichting Pelgrimsherberg Kafarnaüm.

Introductie

Dag beste mensen,

Het bestuur van de Pelgrimsherberg Kafarnaüm heef mij gevraagd om voor de organisatie op te  treden als externe vertrouwenspersoon.
Dat wil ik graag doen.

Een organisatie met vrijwilligers is niet anders dan een bedrijf met medewerkers. Ook hier moet iedereen zich veilig kunnen voelen.
Als er sprake is van ongewenste omgangsvormen is het belangrijk dat iemand zijn/haar verhaal kwijt kan.

Wanneer is er sprake van ongewenste omgangsvormen? Alle gedrag waarbij men over jouw grenzen heen gaat.
Dat is dus voor iedereen anders, jij mag en kunt dit alleen zelf aangeven.  Vormen van ongewenste omgangsvormen zijn o.a., pesten, discriminatie, geweld en intimidatie.

Wat doe ik als vertrouwenspersoon?

Ik ben er voor de eerste opvang zodat je je verhaal kwijt kunt. Ik luister naar je verhaal, we sparren samen en ik geef advies. Jij bepaalt wat er verder gebeurt, ik sta naast je en doe niet aan waarheidsvinding. Moet je een lastig gesprek voeren dan kan ik met je meegaan ter ondersteuning. Indien nodig kan ik je ook verwijzen naar een organisatie die je verder kan helpen. Ik ben het aanspreekpunt voor opvang, advies, ondersteuning en begeleiding voor medewerkers die ongewenste omgangsvormen ervaren. Alles wat we bespreken is vertrouwelijk en blijft altijd bij mij. Ik heb een geheimhoudingsplicht.

Ik heb een opleiding gevolgd als vertrouwenspersoon en ben gecertificeerd.

Wil je een afspraak maken dan kan dat via email: lilian@fiducie-vertrouwenswerk.nl of telefonisch op nr. 0628218706

Hopelijk heb je me niet nodig maar weet dat ik voor je klaar sta.

Hartelijke groet,

Lilian van Dinther

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit

www.fiducie-vertrouwenswerk.nl

Gerelateerde Artikelen