Vrijwilligers

Vrijwilligers

Stichting Pelgrimsherberg Kafarnaüm is zuinig en trots op haar vrijwilligers en we helpen vrijwilligers zuinig en trots te zijn op elkaar.

Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat we onderling een goede communicatie hebben, dat we weten van elkaar waar we mee bezig zijn en wat we daarmee bedoelen en willen bereiken.

Die informatie geven we hier en in het besloten deel van de website. Om het besloten deel te kunnen zien en lezen moet je als vrijwilliger in de administratie zijn aangemeld door jezelf en zijn  ingeschreven bij de werkgroepen waar je actief bent.

Vanaf 21 maart kun je je aanmelden bij de Administratie en je kunt je daarna inschrijven als vrijwilliger.

Vrijwilligers die al langer meewerken krijgen dezer dagen een mail met uitleg over de te volgen procedure.

Vrijwilligers Pelgrimsherberg Kafanaüm